enllaços

 

CONSORCIS I ENTITATS relacionats amb el CSIC

El Parc de Recerca UAB es un consorci de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el CSIC. El seu objectiu és crear una aliança estratègica al servei de l'empresa i la innovació.

El Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) es un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), nou universitats catalanes i el CSIC. Es va crear l'any 1991 amb la finalitat de consolidar una infraestructura cientifico-tècnica de càlculo d'altes prestacions.

Biocat és l'organització que promou, dinamitza i coordina la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. Està impulsada per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, i integra empreses i entitats que treballen en el sector.

El Parc Científic de Barcelona és un espai de trobada entre universitat, empresa i societat, la finalitat del qual és potenciar la innovació, principalment en l'àmbit de les ciències de la vida.

MATGAS és un laboratori de recerca i desenvolupament en materials i gasos. Està format per un consorci entre les empreses Carburos Metálicos i Air Products Group, el CSIC i la UAB. Publiquen periòdicament un butllletí de notícies.

XARMAE és la Xarxa de Referència de Materials Avançats per l'Energia. Reuneix quatre universitats (UB, UAB, UPC y UdL) i l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, del CSIC, per establir sinèrgies entorn la recerca de nous materials, la producció d'energia, el seu emmagatzament, transport i ús racional, processos tecnològics més eficients i la reducció d'emissions contaminants.

El Laboratori de Proteòmica, situat en el Parc de la Recerca del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, realitza investigacions sobre l'expresión proteica en humans i altres organismes i ofereix un Servei d'Anàlisi de Proteòmica. És una unitat compartida de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CSIC.

CETaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, és una fundació privada sense ànim de lucre creada amb l'objectiu de promoure, realitzar i difondre la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la gestió integral de l'aigua. És una iniciativa del Grup AGBAR, la Universitat Politècnica de Catalunya i el CSIC. Periòdicament publiquen el butlletí digital INSIDE CETaqua.

La Residència de Investigadors és un consorci públic creat l'any 1993 per la Generalitat de Catalunya i el CSIC. Ofereix un espai en el que es poden allotjar els professors i els investigadors durant les seves visites a Barcelona i organitza activitats científiques i culturals que fomenten la reflexió i el diàleg.

El Institut d'Estudis Catalans és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta investigació científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana.

El portal papirologia DVCTVS és el resultat de la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, l'Abadia de Montserrat i la Companyia de Jesús a Catalunya que el 26 juny 2009 van signar un conveni amb l'objectiu d'impulsar l'estudi de les dues col·leccions papirològiques més importants del país, que reuneixen un fons d’uns 3.500 papirs originals.

 

Campus de Excelencia Internacional, CEI – UPF Icària.

ORGANISMES AUTONÒMICS I ESTATALS de recerca i innovació

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) té com a prioritats principals la promoció de la carrera investigadora, la transferència de tecnologia, la innovació i la internacionalització. En el marc europeu, cal destacar que el MICINN disposa d'una Oficina Europea com a estructura de suport a la cooperació internacional.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial, depenent del Ministerio de Ciencia e Innovación -la Ministra és la seva Presidenta-, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

L'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP) del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ofereix informació sobre els diferents sistemes de protecció en propietat industrial, els procediments de tramitació i dóna indicació sobre serveis dinformació.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del MICINN té com a objectiu prioritari aconseguir que Universitats, OPIS i Empreses produeixin l'impacte econòmic que permetrà el canvi de model de creixement basat en el coneixement i la innovació.

El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya abarca bona part de les àrees estratègiques competitives del govern de Catalunya per transformar l'economia productiva tradicional en l'economia del coneixement.

ACC1Ó és una agència de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu donar suport a l'empresa catalana, desenvolupant polítiques, programes i serveis en el camp de la innovació i la internacionalització.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), constitueix un instrument del Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE. Promou diferents programes de suport a la recerca (documentació científica, estranjeria, CERCA, ajuts, acreditació investigadora, etc), amb la intenció de donar major visibilitat i potenciar la recerca d'excel·lència.

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) és una institució privada sense ànim de lucre que té com a finalitat contribuir en l'articulació del conjunt dels elements del Sistema Català de Recerca i Innovació, així com de promoure un major reconeixement de la importància de la ciència.

FITEC La recerca per innovar mostra l'oferta tecnològica dels centres de recerca i les universitats en els certàmens firals. És una iniciativa de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Calendari Fitec 2009

ORGANISMES EUROPEUS de recerca i innovació

 

La Direcció General de Recerca de la Comissió Europea impulsa la política de la Unió Europea en matèria de recerca i coordina el Setè Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, el principal instrument de finançament de recerca europea.

CORDIS: Servei d'Informació Comunitari sobre Investigació i Desenvolupament és l'espai d'informació dedicat a Investigació i Desenvolupament (I+D) d'Europa i a l'aprofitament dels seus resultats

L'European Research Council (ERC) és el principal òrgan de finançament de la recerca de frontera per als investigadors. La seva principal missió és estimular l'excel·lència científica i impulsar l'activitat investigadora innovadora i de risc, més enllà de les actuals fronteres del coneixement i dels límits entre disciplines.

L'European Science Foundation (ESF) és una associació de més de 80 organitzacions membre dedicades a la investigació científica en 30 països europeus. La seva finalitat és fomentar la recerca d'alt nivell, la creació de líders científics i la coordinació d'iniciatives entre les organitzacions membre.

L'Oficina Europea de Patents (EPO) proporciona un procediment uniforme de sol·licituds per a inventors individuals i empreses que busquen protecció de patent en 38 països europeus. És l'instrument executiu de l'Organització Europea de Patents i està supervisada per un consell administratiu.

ESOF2010 a Torino: un laboratori obert per explorar la innovació científica, tecnològica i de les tecnologies multimedia. ESOF – Euroscience Open Forum – és una trobada europea de caràcter biennal dedicada a la investigació científica i la innovació, una iniciativa de Euroscience.

El Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) és l'organisme públic de recerca de caràcter científic i tecnològic de la República francesa.

El Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) és l'organisme públic nacional d'investigació científica i tecnològica de la República italiana.

Literatura y ciencia

concurso literatura de ciencia

El CSIC en el aula

boton csic en el aula

link actividades para profesores

Ciencia ciudadana

atrapatigre

boton observadores del mar

 

 

 

 

Portales divulgación

link a web la ciencia al teu monLogo ICMDivulga-modificado

Ciencia en la calle

Enlace a Raval 6000 anys.

BCNRocks

Revista de I+D

El CSIC con la empresa

boto-cartera-tecnologias

 

 

Estàs aquí:Home enllaços